Софтуерът е разработен със съдействието на фирма Бисофт ЕООД.
 

Последнa новинa

Тема: BIMIS Стартира работата на потребителите с on-line модул за попълване на митнически документи. Дата : 14.04.2010

Софтуер за митнически документи :

ON-LINE
попълване на митнически документи


Митнически режими :

Внос (TEXUDO)
Износ (ESC2)
Транзит (NCTS)

Допълнителни приложения

Митническо складиране, поставяне на стоки под режим митническо складиране (материални отчетности,месечни отчети, справки и други функционалности).
Режим активно усъвършенстване, поставяне на стоки под режим АУ , автоматизиран процес на проследяване и закриване на режима).

Информация:

тел. +359 32 674790     Н. Андонов
тел. +359 888 707279