home description subtitles computer assignment contacts person
image
Нова страница на BIMIS

Създадена е и въведена в действие нова страница на www.bimis.bg 

Страницата включва бързи връзки към системите за обработка на документи MRN , BIMIS и системата за обработка на стоки под режим митническо складиране Store.